Welkom op de Site van KBBB - Gewest ANTWERPEN
  Overlijden Willy Wesenbeek

Ondanks dat we de laatste jaren minder contact
hadden, ben je iemand waar ik altijd naar opkeek
en veel van geleerd hebt.
De verhalen rond u zullen nog lange tijd rondgaan,
maar wat was je een goede leermeester op vlak van biljarten.
Rust zacht ❤️Willy Wesenbeek.

Andy.


Uit naam van de KBBB bieden wij onze innige
deelneming aan familie en vrienden bij het
overlijden van Willy. We verliezen een monument van het Belgisch biljart die niet vlug zal vergeten worden.

Het gewest bestuur.

  Sportjaar 2020 - 2021
Achtervolgingstornooi vrijspel.
Ploegen van twee spelers met alternatief handicap systeem
Reglement: Achtervolgingstornooi
Inschrijving: Inschrijvingsformulier
Info: Dirk Op De Beeck


BEPERKINGEN WEGENS CORONA MAATREGELEN
Indien u de wedstrijden eerste ronde van augustus niet kan/wilt spelen
wegens de wettelijke beperkingen is dit geen probleem.
Neem contact op met uw tegenstrever, en tracht de wedstrijden
te verpaatsen naar september, desnoods later.

Als u toch kans ziet de wedstrijden te spelen, volg dan de wettelijke
bepalingen en de bijkomende veiligheids maatregelen.
Zie link Richtlijnen Corona virus en politiereglement.
Als u deze richtlijnen volgt kan er gespeeld worden
op eigen verantwoordelijkheid.


Richtlijnen Corona virus         Politiereglement
DEFINITIEVE kalenders BWM staan on-line

DEFINITIEVE kalenders NIDM op de nationale site: KBBB-FRBB.eu

Het gewestbestuur.


Alle jeugd tornooien (Verhoeven/De ploeg) uitgesteld tot nader bericht.
  Sportreglement

NIEUWE sportreglementen bescikbaar op nationale site.


Forad02


Nieuw formulier, gelieve dit te gebruiken.
Origineel ondertekend terug te bezorgen.
Bij transfert, ook oude club laten tekenen.