Welkom op de Site van KBBB - Gewest ANTWERPEN
 
  Sportjaar 2016 - 2017
Beste website gebruikers,

GEGEVENS NIEUW SEIZOEN ZIJN INGEBRACHT.
Gelieve uw fiche te controleren. Indien een "1" in de laatste kolom bent u
voor de individuele competitie ingeschreven.
Links kan u ook zien in welke club met welke kaart u bent ingeschreven.

Definitieve RETRO lijst beschikbaar op de pagina's Competitie / Gewest Klein en Match.

Sportieve groeten, en prettig verlof,

Louis

  Verwerking inschrijvingen en

maken kalenders is bezig.


Voor doorgeven beletdagen de HUIDIGE
kalender downloaden en doorsturen.