Welkom op de Site van KBBB - Gewest ANTWERPEN
Overlijden Tom Rongé
Tot onze ontzetting ontvingen wij het bericht dat Tom plotseling is overleden.
Bij deze bied ik in naam van de KBBB en het gewest antwerpen, onze innige
deelneming aan en wensen zijn echtgenote, zoon, familie en vrienden
veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Rouwbrief
Bericht van de RvB:
Stopzetting competitie 2020-2021

Mededeling 2020 - 2021
  Sportjaar 2020 - 2021
Achtervolgingstornooi vrijspel.
Ploegen van twee spelers met alternatief handicap systeem
Reglement: Achtervolgingstornooi
Nieuwe kalender zal opgemaakt worden.
Info: Dirk Op De Beeck


BEPERKINGEN WEGENS CORONA MAATREGELEN
Indien u de wedstrijden eerste ronde van augustus niet kan/wilt spelen
wegens de wettelijke beperkingen is dit geen probleem.
Neem contact op met uw tegenstrever, en tracht de wedstrijden
te verpaatsen naar september, desnoods later.

Als u toch kans ziet de wedstrijden te spelen, volg dan de wettelijke
bepalingen en de bijkomende veiligheids maatregelen.
Zie link Richtlijnen Corona virus en politiereglement.
Als u deze richtlijnen volgt kan er gespeeld worden
op eigen verantwoordelijkheid.


Richtlijnen Corona virus         Politiereglement
Alle jeugd tornooien (Verhoeven/De ploeg) uitgesteld tot nader bericht.
  Sportreglement

NIEUWE sportreglementen bescikbaar op nationale site.


Forad02


Nieuw formulier, gelieve dit te gebruiken.
Origineel ondertekend terug te bezorgen.
Bij transfert, ook oude club laten tekenen.