Welkom op de Site van KBBB - Gewest ANTWERPEN
  Sportjaar 2020 - 2021
BEPERKINGEN WEGENS CORONA MAATREGELEN
Indien u de wedstrijden eerste ronde van augustus niet kan/wilt spelen
wegens de wettelijke beperkingen is dit geen probleem.
Neem contact op met uw tegenstrever, en tracht de wedstrijden
te verpaatsen naar september, desnoods later.

Als u toch kans ziet de wedstrijden te spelen, volg dan de wettelijke
bepalingen en de bijkomende veiligheids maatregelen.
Zie link Richtlijnen Corona virus en politiereglement.
Als u deze richtlijnen volgt kan er gespeeld worden
op eigen verantwoordelijkheid.
Als uw tegenstrever NIET wenst te spelen dient u dit te respecteren
en moet de wedstrijd verschoven worden.


Richtlijnen Corona virus         Politiereglement
DEFINITIEVE kalenders BWM staan on-line

DEFINITIEVE kalenders NIDM op de nationale site: KBBB-FRBB.eu

Het gewestbestuur.

Alle jeugd tornooien (Verhoeven/De ploeg) uitgesteld tot nader bericht.
  Sportreglement

NIEUWE sportreglementen bescikbaar op nationale site.


Forad02


Nieuw formulier, gelieve dit te gebruiken.
Origineel ondertekend terug te bezorgen.
Bij transfert, ook oude club laten tekenen.