Welkom op de Site van KBBB - Gewest ANTWERPEN
  Sportjaar 2019 - 2020


NIEUWE VOORLOPIGE RETRO LIJSTEN STAAN OP DE SITE
Competitie/Gewest-Match of Gewest-Klein


Sorry: Bezig inbrengen nieuw sportjaar:

MIXT:

Indien er clubs of spelers zijn die MIXT
wensen te spelen of in te richten, maar onvoldoende spelers hebben,
mogen zijn hun naam aan mij doorgeven.
Ik zal trachten de namen door te spelen.
Speler 200 vrij en 40 band ook toegelaten.
Speler 30 band mag NIET geforceerd spelen.


Arbitrage:

Nog enkele scheidsrechters voor NF DB KB (15-16 juni)
en VRIJ KB (22-23 juni) in BC Real. Zie S-Brief.  

Louis


  Sportreglement

Moet aangepast worden na arrest van BAS
Beschiklbaar op 20 juni


Forad02


Nieuw formulier, gelieve dit te gebruiken.
Origineel ondertekend terug te bezorgen.
Bij transfert, ook oude club laten tekenen.


Simonis Aramith Ethias Verhoeven