WELKOM Op de site van het gewest Antwerpen
 
  Nieuwe S-Brief (Arbitrage)
 
  Dringend scheidsrechters gevraagd.

Promotielijst 16 staat op de site en gaat dadelijk in !!!

Sportreglementen en reg. BWM onder de nieuwe knop "Reglementen"

Opmerkingen/voorstellen steeds welkom."

Voor het gewestbestuur,

Louis
  Sportjaar 2022 - 2023
 
Nieuw reglement BWM en gemiddelden. Zie pagina "Reglementen"
Gewestelijk Sportreglement

Zie pagina "Reglementen"


Forad02


Nieuw formulier, gelieve dit te gebruiken.
Origineel Bijhouden, Volledig ingevuld en ondertekend, doorsturen aan:
inschrijvingen@KBBB.be en louis.masson@telenet.be
Bij transfert, ook oude club laten tekenen.

Email adressen KBBB Antwerpenn
Inschrijvingen of ledenbeheer: inschrijvingen@KBBB.BE
Alles BWM: BWMwedstrijden@KBBB.BE
Individueel: indivwedstrijden@KBBB.BE
Informatie: infoantwerpen@KBBB.BE
Jeugd: jeugdantwerpen@KBBB.BE
Alles NIDM: nidmwedstrijden@KBBB.BE
Penningmeester Peter Van Raak: penningmeesterantwerpen@KBBB.BE