WELKOM Op de site van het gewest Antwerpen
 
  Het inbrengen van de gegevens voor het komende sportjaar
  2022-2023 is volop bezig.
 
  Via deze weg zullen we trachten u op de hoogte te houden van de vorderingen.

Deelnemerslijsten BvB Kb en MB staan op de pag Prom/Doc.

Beletdagen kunnen reeds doorgegeven worden via de file op pagina Prom/Doc.


Beletdagen spelers NIDM weden ingebracht. Bezetting biljarts en BWM volgen spoedig.

Voor het gewestbestuur,

Louis
  Sportjaar 2022 - 2023
 
Nieuw reglement BWM en gemiddelden. Reglement juni 2022
  Sportreglement

NIEUWE sportreglementen op nationale site.


Forad02


Nieuw formulier, gelieve dit te gebruiken.
Origineel ondertekend terug te bezorgen.
Bij transfert, ook oude club laten tekenen.

Email adressen KBBB Antwerpenn
Inschrijvingen of ledenbeheer: inschrijvingen@KBBB.BE
Alles BWM: BWMwedstrijden@KBBB.BE
Individueel: indivwedstrijden@KBBB.BE
Informatie: infoantwerpen@KBBB.BE
Jeugd: jeugdantwerpen@KBBB.BE
Alles NIDM: nidmwedstrijden@KBBB.BE
Penningmeester Peter Van Raak: penningmeesterantwerpen@KBBB.BE