WELKOM Op de site van het gewest Antwerpen
      Promotielijst 24 staat op de site

      Sportreglementen en reg. BWM onder de nieuwe knop "Reglementen"

      Opmerkingen/voorstellen steeds welkom."

      Voor het gewestbestuur,

      Louis
 
Sportjaar 2022 - 2023
 
Nieuw reglement BWM en gemiddelden. Zie pagina "Reglementen"
Gewestelijk Sportreglement

Zie pagina "Reglementen"


Forad02


Nieuw formulier, gelieve dit te gebruiken.
Origineel Bijhouden, Volledig ingevuld en ondertekend, doorsturen aan:
inschrijvingen@KBBB.be en louis.masson@telenet.be
Bij transfert, ook oude club laten tekenen.

Email adressen KBBB Antwerpenn
Inschrijvingen of ledenbeheer: inschrijvingen@KBBB.BE
Alles BWM: BWMwedstrijden@KBBB.BE
Individueel: indivwedstrijden@KBBB.BE
Informatie: infoantwerpen@KBBB.BE
Jeugd: jeugdantwerpen@KBBB.BE
Alles NIDM: nidmwedstrijden@KBBB.BE
Penningmeester Peter Van Raak: penningmeesterantwerpen@KBBB.BE